A játékainkban való részvétel alapvetően ingyenesen lehetséges. Viszont lehetőségük van rá a játékosoknak, hogy pénzdíjas szolgáltatásokat is igénybe vegyenek, ha szeretnének. Ezért az alábbiakban pár szóban magyarázatot fűzünk a virtuális valuta mibenlétéről és a játékainkban való szerepéről.

A virtuális valuta által a játékos tartalomban, lehetőségekben gazdagabbá teheti a játékvilágát, lendületet adhat a játékban való előrehaládásának. Két fajta virtuális valuta szokott lenni a játékainkban, az egyik a játékpénz, a másik pedig az úgy nevezett prémiumvaluta.

A játékosok úgy juthatnak játékpénzhez, ha a játék menete során teljesíti annak kihívásait, feladatait, az így megkeresett játékpénzt pedig ezután felhasználhatja a játékban, ebből finanszírozhatja a játék alapvető funkcióihoz való hozzáférést.

A prémiumvaluta arra szolgál, hogy a játékos, ha szeretne, további prémiumtartalmakat tegyen elérhetővé a játékvilágában, például különleges dekorációkat, speciális játékelemeket, - funkciókat, különféle gyorsítási lehetőségeket, és így tovább. Sőt, a prémiumvalutát át is válthatja játékpénzre, ha éppen erre lenne szüksége a játékban. A prémiumvaluta használata nem kötelező a játék során, de választható jelleggel több lehetőséget teremt a játékos számára az alapjátékhoz képest.

Prémiumvalutát egy bizonyos mértékig játékon belüli folyamatokkal is lehet szerezni, például valamiféle feladat jutalmaként. De ezen kívül a prémiumvaluta alapvetően az upjers vásárlási felületén történő, valódi pénzért való vásárlással szerezhető be. A vásárlási felületen igyekszünk számos vásárlási szolgáltató szolgáltatását felsorakoztatni, hogy a játékos a számára lehető legkönnyebb módon vásárolhasson. Minden vásárlás egyszeri vásárlásnak minősül, bármilyen tartós előfizetés nélkül.

Prémiumvaluta vásárlására többek közt telefonos és SMS-en keresztüli vásárlással is van lehetőség. Ilyenkor a vásárlás értéke a vásárló játékos telefonszámláját terheli meg. Itt fontos megjegyezni, hogy az a mindenkori telefonelőfizető felelőssége, hogy a telefonjáról rokon vagy más harmadik fél szolgáltatást vásárol-e. Szükség szerint meg lehet akadályozni, hogy egy telefonról értéknövelt szolgáltatást lehessen vásárolni, ennek számos módja van, ilyen igény esetén javasolt a telefonszolgáltató segítségének kérésre.

Ha ezen túlmenően szeretné megelőzni, hogy egy adott játékosfiók igénybe vegye az upjers vásárlási felületét, ez kérhető az upjers támogatócsapatjától az érintett fiók belépési nevének és a hozzárendelt e-mail címnek a pontos feltüntetése mellett, ez esetben inaktiváljuk a vásárlási felület funkcióját a szóban forgó fiókon.

Támogatás